Nepal APF School | Education for Human Excellence

NepalAPF School

Education for Human Excellence

Tuesday 19th of October 2021
 +(977) 01-5213003, 5213081, 5213166  apfschool@apf.gov.np

Patron
Mr. Shailendra Khanal
IG,APF

Chairman
Mr. AIG Ram Sharan Paudel
Chief of APF HRD Dept.

Sect. Member
Mr. Yuba Raj Parajuli
Principal
Vacancy

1.  नेपाल एपीएफ स्कुल कीर्तिपुर र नेपाल एपिएफ ठाकोदेवी जोगेन्द्र भगत स्कुल सप्तरीमा विभिन्न विषयका शिक्षकहरुको छनौट प्रकृया अर्को सूचना नभएसम्मका लागी स्थगित गरिएको सम्बन्धितमा जानकारीको लागी प्रकाशित सूचना ।

2.  नेपाल एपीएफ ठाकोदेवी जोगेन्द्र भगत स्कुल, सप्तरीको प्रधानाध्यापक पदको छनौट पकृया अर्को सूचना नभएसम्म स्थगित गरिएको सम्बन्धितमा जानकारीको लागि प्रकाशित सूचना ।

3. 

4.  नेपाल एपीएफ ठाकोदेवी जोगेन्द्र भगत स्कुल, सप्तरीको प्रधानाध्यापक पदकोलागी प्रारम्भिक चरणको छनौट सूचि (Shortlist)का साथै सम्पर्क मिति, स्कुल विकास प्रस्तावनाको ढाँचा र पूर्णाङ्क सम्बन्धी जानकारी प्रकाशित गरिएको सूचना ।

5.  आधारभुत तह अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित र माध्यमिक तह अंग्रेजी र विज्ञान विषय शिक्षकको लागी सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने उम्मेदवार तथा बैकल्पिक उम्मेदवार छनौट गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

Contact Us

 • Phone:
  01-5213081, 01-5213003, 01-5213166
 • Email:
  apfschool@apf.gov.np
 • Address:
  Nepal APF School
  Champadevi, Kirtipur, Kathmandu, Nepal


Facebook Twitter Pinterest Rss

Total Visitors: 5 8 , 1 4 8