नेपाल एपिएफ स्कुल

NepalAPF School

Education for Human Excellence

  +(977) 01-5213003, 5213081, 5213166  apfschool@apf.gov.np

Patron
श्री. राजु अर्याल
IG,APF

Chairman
श्री. सप्रअमनि नारायणदत्त पौडेल
Chief of APF HRD Dept.

Sect. Member
श्री. युबराज पराजुली
Principal
Admission

1.  Entrance Form for Grade XI - 2079

2.  नेपाल एपिएफ स्कुल किर्तिपुर ४, काठमाडौँमा कक्षा ४, ५, ६, ७ र ८ मा सञ्चालन गरिने प्रवेश परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा नमुना प्रश्नपत्रहरु

3.  [ 2078 - Chaitra - 11] - [2079 - Chaitra - 17 ]नेपाल एपिएफ स्कुल, कीर्तिपुर-४, काठमाडौंको कक्षा ४ मा शैक्षिक सत्र २०७९ को नया विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

4.  कक्षा ५ र ६ का कक्षाहरु भौतिक रूपमा संचालन हुने सम्बन्धि सूचना ।

5.  कक्षा ४ को परिचयात्मक अभिमुखिकरण कार्यक्रमबारे प्रकाशित सूचना ।

6.  कक्षा ४ को प्रवेशपरीक्षा (दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाहरुलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति)को परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना ।

7.  कक्षा ४ को प्रवेशपरीक्षा (गैह्रआवासीय कोटा)को परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना ।

8.  कक्षा ४ को प्रवेशपरीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना ।

9.  कक्षा ४ को अभ्यास प्रवेशपरीक्षा सम्बन्धि सूचना ।

10.  कक्षा ४ को प्रवेशपरीक्षा सम्बन्धि सूचना ।

11.  कक्षा ४ मा शैक्षिक सत्र २०७८ को लागि भर्ना फारम भर्ने समयावधि असार ७ गतेसम्म थप गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

12.  कक्षोन्नती भएका विद्यार्थीहरुको नाम दर्ता तथा बार्षिक शुल्क बुझाउँने समय थप गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

13.  कक्षा ४ मा शैक्षिक सत्र २०७८ को लागि भर्ना फारम भर्ने समयावधि थप गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

14.  SYLLABUS OF ENTRANCE EXAMINATION -2078 BS (GRADE 4)

15.  नेपाल ए. पि. एफ. स्कुल, कीर्तिपुर-४, काठमाडौंको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

16.  आदर्णीय अभिभावकमा विद्यार्थीको अनिवार्य भर्ना तथा विषयशिक्षक भेटघाट समय सम्बन्धी सूचना ।

17.  विद्यार्थी नामावली अध्यावधिक, अनलाइन कक्षा तथा वैकल्पिक शिक्षा सहजीकरणका बारेमा आदर्णीय अभिभावकमा जरुरी सूचना ।

18.  शैक्षिक वर्ष २०७७ का लागि कक्षा ५, ६, ७ र ८ का सिमित सिटहरुमा नयाँ भर्ना सम्बन्धि सुचना ।

19.  अनलाइन कक्षा तथा वैकल्पिक माध्यमका सिकाइका बारेमा आदर्णीय अभिभावकमा सूचना

20.  दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाको लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्ति सम्बन्धी योग्यता सुचि

21.  प्रवेश परीक्षा फाराम -२०७७

छोटो लिङ्क

*   Armed Police Force, Nepal

Contact Us

 • फोन:
  01-5213081, 01-5213003, 01-5213166
 • ईमेल:
  apfschool@apf.gov.np
 • ठेगाना:
  Nepal APF School
  Champadevi, Kirtipur, Kathmandu, Nepal


Facebook Twitter Pinterest Rss

Total Visitors: 7 5 , 1 5 2